Bild tagen under "Hagakullen Snödownhill Round II"

Pilot är Robin Wallner som även tar hem första platsen.

 

 


M
eddelande:

 

  Namn:
  E-mail:
J
ohannes Olofsson
Tel. 070-530 46 77

Johanneso@lefthandproductions.se

©LeftHANDProductions 2007